Juridische kennisgeving

Deze website is de internetpagina van STARCO Europe A/S, Denemarken
CVR (bedrijfsregistratienummer) 14 33 97 01, of een dochteronderneming van STARCO Europe A/S.

STARCO is een geregistreerd handelsmerk van STARCO Europe A/S in de Europese Unie en in andere landen.

De informatie op deze site is enkel bedoeld als algemeen advies, waarbij redelijke zorg in acht is genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site accuraat en up-to-date is.

STARCO Europe A / S geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid, volgorde, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de site en kan op elk moment stoppen met de verdeling van de site of gedeelten daarvan en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Gelieve onze webmaster te contacteren voor vragen of opmerkingen betreffende de inhoud van de website.

STARCO Europe A / S verwerpt elke controle over, verband met, of goedkeuring van de sites waarnaar de site gekoppeld wordt.

Alle opmerkingen verzonden aan STARCO Europe A/S betreffende deze site of een deel van de inhoud ervan worden eigendom van STARCO Europe A/S en mogen zonder enige beperking gebruikt worden. Ontvangen opmerkingen zullen niet vertrouwelijk behandeld worden.

Noch STARCO Europe A/S, noch haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor enige directe, toevallige, indirecte of moedwillige schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van deze website met inbegrip van virussen, en dit ongeacht de juistheid of volledigheid van de inhoud.

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan de Deense wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze juridische kennisgeving en die niet in der minne opgelost kunnen worden, worden beslist door de Deense rechtbanken.