Kwaliteit is de essentie van alles wat we doen

Voor ons betekent kwaliteit het streven naar perfectie van begin tot einde. Dit geldt zowel voor het ontwerp, de materiaalkeuze, de productie en de kwaliteitscontrole, maar eveneens voor het hele logistieke proces van behandeling van bestellingen, materialen, mensen en onderdelen met het oog op een continue verbetering van de kwaliteit.

 • Kwaliteit in design en productie

  Gedurende het hele proces vanaf het ontstaan van een idee en de ontwerpfase, tot het prototype en de uiteindelijke productie, staat de kwaliteit centraal.

 • Kwaliteit in logistiek

  Vanaf de productiefaciliteit, het assemblage- en distributiecentrum tot bij de uiteindelijke klant.
  De verplaatsing en behandeling van producten is onderworpen aan een uitvoerige kwaliteitscontrole.

 • Klachtenbehandeling

  Als er gebreken opduiken – wat van tijd tot tijd gebeurt – voorziet STARCO in een ongeëvenaarde klachtenbehandeling om te verzekeren dat alle belangrijke informatie geregistreerd wordt. Het team kwaliteitscontrole is belast met de behandeling van elke afzonderlijke klacht. Alle klachten met betrekking tot de productkwaliteit worden onderzocht door onze hoofdingenieur.

 • Wat we leren

  Als we geen fouten maken, kunnen we ook niets bijleren. Maar wij verzekeren dat wij van onze fouten leren, zodat we dezelfde fout slechts één enkele keer maken – dat is ten minste ons streven. Wij doen dit door al onze klachten systematisch te registreren. Tijdens onze wekelijkse MDW vergaderingen die in elke verkooporganisatie en op elk niveau binnen onze organisatie gehouden worden, verzekeren we dat de kennis van al onze medewerkers binnen de organisatie aangewend wordt om onze producten en processen voortdurend te verbeteren.

Wij zijn fier op onze producten – waarvan velen in de markt uniek zijn. Maar de echte waarde die we toevoegen aan een velg of band, ligt in de kwaliteit van de dienstverlening, beschikbaarheid en kennis. Wij trachten deze kwaliteit voortdurend te waarborgen en ter beschikking te stellen aan al onze klanten binnen de hele STARCO organisatie.