Het zit in ons DNA

Elk levend organisme gedraagt zich volgens bepaalde regels die het gedrag reguleren. STARCO is de som van de mensen binnen de onderneming. Om die reden kijken wij naar onszelf als een levend organisme – gestuurd door onze visie, missie en waarden – ons DNA.

Onze visie is: “Wereldwijde marktleider op het vlak van speciale wielen worden”

Met onze vijf productiefaciliteiten, ons merk STARCO en onze leidende positie in Europa zijn wij goed op weg om een globale strategie te implementeren.

Onze missie is: “Waarde creëren en de vanzelfsprekende keuze worden”

Voor STARCO impliceert waardecreatie dat wij onze marktpositie zullen bereiken door het begrijpen van de markt, door het verschaffen van innovatieve en performantere producten, door de montage van wielen en door een verbeterde logistiek door heel de onderneming. Op die manier wensen wij het vertrouwen van onze klanten te behouden.


Wereldwijde marktleider worden op het vlak van speciale wielen.

Wij begrijpen de visie van ons bedrijf: waar we naartoe willen en wat we willen zijn. Wij omarmen en ondersteunen deze visie als de eerste en belangrijkste van onze bedrijfswaarden.ExpandCollapse
Onze wil om zaken te realiseren.

STARCO moedigt haar medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen, initiatief te tonen en de uitdaging aan te gaan om succesvol met elkaar samen te werken.ExpandCollapse
Wij erkennen dat alles wat we doen altijd een beetje beter kan gebeuren.

STARCO bevordert en onderhoudt een bedrijfscultuur waarin de verbetering van onze producten en onze service verwacht, aangemoedigd en beloond wordt.ExpandCollapse
Onze kennis van onze producten en processen, onze organisatie, onze klanten en onze markt.

Door het opzoeken en toepassen van kennis, streven wij ernaar erkend te worden als de beste in de business.ExpandCollapse
De manier waarop we ons individueel met ons product, ons bedrijf en onze klanten identificeren.

Passie is onze innerlijke kracht - gedreven door bezieling voor onze producten en processen en ons engagement voor de toepassing ervan in het streven naar betere oplossingen voor onze klanten – gepassioneerd zijn door velgen en banden is streven naar uitmuntendheid en trots zijn op ons werk.ExpandCollapse
Integriteit is meer dan onze morele, ethische en eerlijke benadering van ons werk - het omvat ook de integratie van al onze andere waarden - visie, motivatie, verbetering, kennis en passie - in de wijze waarop we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Onze waarden zijn meer dan een slogan, zij zijn een integraal en natuurlijk onderdeel van de manier waarop we ons werk en onze relaties met elkaar en onze klanten benaderen.ExpandCollapse